CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Thanh toán bằng tiền mặt: khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng của Conta và ký xác nhận vào vị trí người nộp tiền trên phiếu thu do Công ty Conta phát hành có thông tin đơn hàng hoặc hợp đồng.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Khách hàng sẽ chuyển khoản chính xác số tiền cần thanh toán cho đơn hàng theo thông tin dưới đây:

  • Tên chủ tài khoản:
  • Số tài khoản:
  • Tại ngân hàng:
  • Địa chỉ: 77A Đường 38, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
  • Nội dung: Thanh toán hợp đồng [số hợp đồng] [Tên khách hàng] [Ngày mua]

Sau khi nhận được số tiền đầy đủ, chính xác thanh toán cho đơn hàng, nhân viên Tân Thanh Container sẽ gọi điện thoại thông báo đơn hàng thành công và giao hàng quý cho khách.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin phương thức thanh toán này trong thời gian sớm nhất.