CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN MẶT 

Thanh toán bằng tiền mặt: khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên được chỉ định của Conta. Sau khi thanh toán xong, khách hàng vui lòng ký xác nhận vào phiếu thu do Conta phát hành có thông tin đơn hàng hoặc hợp đồng. 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

Khách hàng chuyển khoản chính xác số tiền cần thanh toán cho đơn hàng theo thông tin dưới đây:

  • Tên chủ tài khoản: TRAN VU PHONG 
  • Số tài khoản: 9993666
  • Tại ngân hàng: Ngân hàng ACB chi nhánh Nam Sài Gòn
  • Nội dung: Thanh toán hợp đồng [số hợp đồng] [Tên khách hàng] [Ngày mua]

Sau khi chuyển khoản xong khách hàng vui lòng gửi lại ủy nhiệm chi/biên lai chuyển khoản cho nhân viên Conta. Khi nhận được số tiền đầy đủ, nhân viên Conta sẽ thông báo với khách hàng và bàn giao hàng cho khách.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Khách hàng tiến hành thanh toán bằng cách điền các trường thông tin được yêu cầu trên website khi khách hàng mua trực tuyến tại trang Conta.